Det här är ISM

International Solidarity Movement är en växande rörelse av palestinska och internationella aktivister som arbetar med att uppmärksamma den palestinska kampen för frihet och slut på den israeliska ockupationen. Vi nyttjar icke-våldslig direkt aktion för att konfrontera och utmana den illegala israeliska ockupationens politik och väpnade styrkor.

Vi erkänner den palestinska rätten att göra motstånd mot israeliskt våld och ockupation genom väpnad kamp i linje med internationell lag, men vi tror ändå att icke-våld kan vara ett kraftfullt vapen för att bekämpa förtryck och vi förbinder oss till principen om icke-våldsligt motstånd.

* Vi stödjer den palestinska rätten att göra motstånd mot ockupationen.

* Vi kräver ockupationens omedelbara upphörande och omedelbart genomförande av alla FN-resolutioner, inklusive de palestinska flyktingarnas rätt att återvända och en palestinsk huvudstad i Jerusalem.

* Vi kräver omedelbart internationellt ingripande för att skydda det palestinska folket och försäkra att Israel följer internationell lag.

På grund av de israeliska ockupationsstyrkornas brist på respekt för palestinska mänskliga rättigheter och mänskligt liv, är internationell närvaro nödvändig för att stödja palestinskt icke-våldsligt motstånd. Palestinska aktivister som försöker verka eller protestera ensamma straffas med stränga straff av de israeliska styrkorna. Detta har inbegripit misshandel, långa fängelsestraff, allvarliga kroppsskador och ibland även döden.

Utöver våra kontinuerliga aktioner på marken i de ockuperade palestinska områdena arrangerar ISM ofta kampanjer som de flesta aktivisterna i Palestina deltar i. Kampanjerna kan till exempel vara till stöd för ett särskilt utsatt område, för fångsolidaritet eller i samband med olivskörden.

De första dagarna av våra kampanjer är reserverade för orientering och ickevåldsträning. Aktivisterna utrustas med praktisk, logistisk och juridisk information. Arbetsstrukturer och vängrupper bildas, ansvarsområden delas ut och strategi och metodology diskuteras. Med tanke på den ytterst känsliga och bräckliga situationen i de ockuperade palestinska områdena, är det av största vikt att aktivisterna utrustas med den kunskap och de mentala förberedelser som krävs för att effektivt uppnå de förbestämda målen och hjälpa till i det övergripande uppdraget att tvinga fram ett slut på den israeliska ockupationen av Palestina genom användandet av ickevåldsliga metoder och strategier.

Om du vill veta mer eller ansluta dig till framtida kampanjer – kontakta oss!