Bojkott, Desinvestering och Sanktion

BDS står för Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner. Bojkott är ett verktyg som ligger i dina händer som konsument. Desinvesteringar innebär att företag drar sig tillbaka från investeringar som stödjer den israeliska ockupationspolitiken. Sanktioner är politikernas verktyg att markera med handelshinder eller andra begränsningar i förbindelserna med Israel.

Rörelsen grundas på ett palestinskt upprop som över 170 palestinska organisationer slutit upp bakom. Idag stöds BDS av en växande internationell rörelse.

Palestinier har med BDS-uppropet samlats i en enad ickevåldsrörelse precis som omvärlden har efterfrågat. Historien har visat att BDS kan leda till resultat, med Sydafrika som ett välkänt exempel.

BDS-rörelsen utgår från mänskliga rättigheter och internationell rätt och engagerar organisationer och individer med olika religiösa bakgrunder och politisk åskådning under ett gemensamt mål. Detta sätter press på regeringar, internationella organ och företag att de ska agera i enlighet med internationell rätt. Även kultur-institutioner, universitet, idrottsvärlden, fackföreningar m.fl. är viktiga i arbetet. BDS som metod möjliggör för människor att utföra konkreta solidaritetshandlingar i sin vardag.

BDS-rörelsen riktar sig mot den israeliska ockupationen, inte mot enskilda individer. Israeler som tar avstånd från ockupationen och diskrimineringen av palestinier ska inte vara föremål för bojkott eller sanktioner.

Palestinagrupperna om BDS
palestinagrupperna.se

Internationella BDS-rörelsen
bdsmovement.net

BDS-kampanj riktad till Ikea
bdsikea.wordpress.com