Om oss

ISM Sverige

ISM Sverige är den del av det världsomspännande nätverk av människorättsaktivister som går under namnet International Solidarity Movement. Vårt mål är ett stopp för den israeliska ockupationen av de palestinska områdena, och våra medel är icke-våld och direkt aktion.

ISM-Sverige är oberoende som grupp och organisation. Då vi deltar i aktiviteter i Palestina förbinder vi oss dock att följa de riktlinjer som ställts upp av ISM-Palestina.

ISM-Sverige är partipolitiskt och religiöst obundet.

Lokalgrupperna

ISM-Sveriges bas är lokalgrupperna. Där utförs det huvudsakliga arbetet, och lokalgrupperna fattar själva beslut om sin verksamhet. Verksamhetens huvudsyfte är att utbilda och rekrytera människorättsaktivister som vill åka till Palestina, men vi arbetar även på andra sätt med att uppmärksamma och bilda opinion i Palestinafrågan.

Lokalgrupperna har slutit sig samman i organisationen ISM-Sverige för att stärka sitt arbete och koordinera sin verksamhet.

Samordningsgruppen

ISM-Sveriges beslutande organ är kongressen som hålls en gång per år. Där utses Samordningsgruppen, som är ISM-Sveriges verkställande organ. Den består av representanter från varje lokalgrupp, och dess uppgift är att ha överblick över organisation samt koordinera och underlätta lokalgruppernas arbete. Samordningsgruppen kan t.ex. producera material och ta initiativ till gemensamma aktioner och kampanjer.

Samordningsgruppen håller även nödvändig kontakt med ISM-Palestina, och ansvarar för den svenska koordinatören.

Ytterligare information

För mer information om ISM-Sverige och vårt arbete, kontakta Samordningsgruppen eller närmaste lokalgrupp.

För mer information om ISM-Palestina och deras arbete, se http://palsolidarity.org