Praktiska tips inför resan till Palestina

Här beskrivs kortfattat vad det innebär att åka till Palestina och jobba med ISM, samt några praktiska tips inför resan.

Kontakta din närmaste lokalgrupp!

Om du funderar på eller redan har bestämt dig för att åka till Palestina för att jobba med ISM rekommenderar vi dig att ta kontakt med närmaste lokalgrupp, dels för att få mer information om ISMs arbetssätt, dels för möjlighet att genomgå träning (alternativt informationssamtal med en ISMare). Lokalgrupperna svarar gärna på dina frågor och ger dig viktig och aktuell information.

ISM:s organisation och arbetssätt

ISM är en palestinskledd rörelse, vilket innebär att de som organiserar arbetet på plats i Palestina främst är palestinier. Oftast finns även någon/några internationella koordinatörer, som deltar i kommitté- och core-group-arbetet (de samordnande beslutande organen inom ISM).

Vi som internationella finns på plats för att möjliggöra för palestinierna att genomföra motstånd mot ockupationen på det sätt som de vill och har möjlighet att genomföra. Det kan se ganska olika ut. I vissa städer innebär det aktioner och demonstrationer mot t.ex. muren, i andra städer att palestinierna fortsätter gå till skolan eller sina olivmarker trots trakasserier från militärer och bosättare.

Det är viktigt att vi internationella aldrig gör mer eller något annat än palestinierna efterfrågar av oss, eftersom det är palestinierna som drabbas av eventuella vedergällningar från militärens sida.

ISM arbetar med icke-våldsmetoder och de-eskalering (att minska våld, hot, trakasserier mot palestinier) är en viktig insats från internationellas sida. Du som aktivist bestämmer själv vad du tycker är ok att delta i för din egen del och hur stor “risk” du kan utsätta dig för.

Palestinierna bjuder in både ISM och andra organisationer (palestinska, israeliska och internationella) i sitt aktiva motstånd. Det innebär att även du kommer samarbeta med andra organisationer.

ISM jobbar utifrån konsensus-metoden, vilket kortfattat innebär att alla som deltar ska vara överens om beslutet/genomförandet.

Kontaktperson i Sverige

Vi ser gärna att varje person som åker till Palestina för att jobba med ISM har en kontaktperson i Sverige. Antingen känner du själv någon du vill ha som kontaktperson, eller så blir du tilldelad en av din närmaste lokalgrupp.

Kontaktpersonen har själv varit i Palestina och ska vara ett stöd särskilt när (om) tiden i Palestina känns tung eller svår. Kontaktpersonen kan också hjälpa till med mediakontakter, att vidarebefordra information samt kan vara den person den oroliga familjen hör av sig till om du är svår att nå. När du kommer hem från en vistelse i Palestina har du upplevelser, minnen och känslor som du kanske inte känner igen hos dig själv. Det är viktigt att vi stödjer varandra i detta och även i detta har din kontaktperson ett extra ansvar för dig.

Att ta sig in i Israel

Eftersom ISM-aktivister inte är välkomna till de ockuperade områdena, som kontrolleras av Israel, finns alltid risken att ISMare stoppas att passera Israels gränskontroller. Var försiktigt innan du åker, vilka du berättar för att du ska åka och när. Av denna anledning meddelas inte heller ISM Palestina att du är på väg.

Du har möjlighet att ta dig till Palestina via Egypten, Jordanien, Tel Aviv och Eilat. Det är viktigt att du har en “story” som dels är bra, men också som stämmer med hur du agerar — vad du packat, hur du är klädd, var du är på väg osv. Det kan vara bra att i förväg bestämma dig för hur du ska agera om du inte blir insläppt. För resonemang kring allt detta bör du kontakta ISMare i Sverige innan avresan.

Israel beviljar 3 månaders turistvisum vid gränsen i Tel Aviv, vid övriga gränser 1 månad.

När du väl kommit fram åker du till Jerusalem och möter där upp andra ISMare, innan ni åker vidare in på Västbanken.

Träningen i Palestina

Innan du får börja delta i ISMs aktioner måste du genomgå träning under ca 2-3 dagar. Träning påbörjas en gång/vecka och då går man igenom allt som har med ISM, arbetat och livet i Palestina att göra. Träningen kostar ca 200 shekel (400 kr) inkl mat och sovplats.

Boende

Under vistelsen i Palestina bor du oftast i en ISM-lägenhet som finns i flera städer på Västbanken. Om ingen ISM-lägenhet finns att tillgå i den stad din grupp befinner sig, ordnar ISM att ni bor i någon lokal eller hemma hos en familj. Du betalar ca 30 shekel/natt till ISM, helst i förskott för hela din period. Om du stannar under en längre period, betalar du bara under den första månaden.

Kampanjer

Precis som palestiniernas motstånd pågår ISMs arbete året runt. Under sommarmånaderna är det flest internationella på plats. Det är ofta två kampanjmånader under året — en under sommaren och en under olivskörden på hösten.

Kultur

I Palestina är det kulturella klimatet annorlunda än vad många av oss internationella är vana vid, särskilt vad gäller hur män och kvinnor umgås. Information om “hur man ska bete sig” och vad man bör tänka på får du av ISMare i Sverige och under träningen i Palestina.

Media

En av ISMs uppgifter i Palestina är att rapportera händelser man bevittnar till Sverige, dels till svensk media på plats i Palestina och dels till medier i Sverige. Prata med din lokalgrupp om hur du bäst kan förbereda dig för kontakten med media.

Det kan vara bra om det finns en digital bild av dig (tex hos kontaktpersonen) som media kan använda om något kommer skrivas om din insats eller det du upplevt.

Tala inte med media i Sverige innan avresan. Tänk på att du inte är talesperson för ISM eller palestinier. Du uttalar dig som individ.

Förkunskaper

Det är viktigt att ha en hel del kunskap om bosättare, militärer, vilka vapen de använder och det juridiska systemet, t.ex. om du skulle bli arresterad. Detta får du av ISMare i Sverige och under träningen.

Det är också viktigt att du är väl insatt i konflikten och dess historia. Det är möjligt att människor både i Sverige och Israel kommer att ifrågasätta dina motiv, och då är det viktigt att du själv är säker på varför du står på palestiniernas sida. Att ha kunskap om konflikten och veta varför saker och ting är som de är kan också göra att det blir lättare att psykiskt hantera de situationer du kan komma att uppleva.

Packning

Tänk på att packa efter väder, kulturen och aktiviteterna. Det är kallt och regnigt under vinterhalvåret, varken män eller kvinnor har korta byxor/kjolar på sig och kvinnor har inte heller kortärmat eller urringat på sig samt är det viktigt med ordentliga skor (det är ofta grusvägar och oländig terräng vid demonstrationer och långa promenader). Kvinnor behöver inte bära slöja.

  • Solskydd, magmedicin och bindor/tamponger för kvinnor (kan vara svårt att få tag i på Västbanken).
  • Pass och visum, alternativt kopia på detta ska alltid bäras med sig.
  • Telefonkort, mobiltelefon (sim-kort kan köpas eller lånas ut av ISM)

ISM Palestinas hemsida hittar du också mängder med tips och information.