Att resa

Palestinierna kämpar emot Israels ockupation. Men de behöver stöd. När omvärlden sviker Palestina måste vi – vanliga medborgare – axla ansvaret och visa vår solidaritet.

Dag för dag växer betongen i Palestina. Den reser sig mellan hus, över vägar, genom olivlundar och fält. Muren skiljer vänner och släktingar från varandra. Den spärrar vägen till skolor och arbeten. Den stänger inne hela städer och byar i ghetton, skär sönder det palestinska territoriet och ökar utrymmet för bosättningarna.

Allt detta är illegalt. Muren har fördömts av världens högsta juridiska institution, FN:s internationella domstol i Haag. Världens länder har, enligt domen, en folkrättslig plikt att se till att murbygget stoppas och att de delar som redan byggts rivs ner.

Ändå fortsätter lyftkranarna att arbeta och de nio meter höga betongblocken att dunka mot Palestinas mark.

För människorna i landet är det en fråga om överlevnad. Det går i längden inte att bo kvar i en by som har mur och stängsel på alla sidor. Pressen att flytta när alla försörjningsmöjligheter försvinner blir till sist för stor.

Palestinierna gör vad de förmår för att stå emot. Men de behöver stöd. Genom att finnas på plats på Västbanken kan vi västerländska medborgare underlätta livet för palestinierna. Vi kan följa med till grindarna i muren för att se till att soldaterna släpper ut dem till sina marker. När bönderna skördar oliver kan vi skydda dem mot attacker från bosättare. Om invånarna i byar eller städer vill ordna demonstrationer mot murbygget, ställa sig i vägen för bulldozers eller plantera träd där andra rivits gör vi tillsammans med dem — och med israeliska fredsaktivister — för att i praktisk handling agera mot muren.

Det finns en plats för dig också. Palestinierna väntar på att omvärlden ska ta sitt ansvar och se till att muren — unik i världshistorien — försvinner. När inte regeringarna gör det måste vi, vanliga medborgare, själva axla ansvaret. Det är det som är syftet med International Solidarity Movement, ISM — att hand i hand med palestinierna kämpa för ett slut på de ständiga kränkningarna av mänskliga rättigheter — och för det behövs folk.

Åk till Palestina! Gå med i ISM! Vem som helst kan åka, gammal som ung. Inför resan, och på plats i Palestina, erbjuds träning som ger alla de kunskaper som behövs för att kunna göra en insats.